[พุดตาน] 9 ร้านของกิน แนะนำในย่านวัดพระยาไกร

9 ร้านของกิน แนะนำย่านวัดพระยาไกร พุดตานชวนทุกท่านแวะเที่ยว ชิม อาหารและดูกลิ้นอายศิลปะ วัฒนะธรรมที่ยังคงเหลือให้ชม กับย่านเก่าแก่นี้

[พุดตาน] ประวัติวัดพระยาไกร

ประวัติความเป็นมา ที่มีเรื่องราวอายุมากกว่า 200ปี ของวัดพระยาไกรที่สูญหาย...

            ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่โต อาศัยอยู่ในพื้นที่แขวงวัดพระยาไกรตั้งแต่เกิด ด้วยความสงสัยในวัยเด็กจึงสอบถามผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชน...ว่า "วัดพระยาไกร" คืออะไร??? วัดอยู่ที่ไหน??? และได้รับคำตอบว่า...   

"วัดได้พังลงเพราะสงครามโลกครั้งที่2   บ้างก็บอกถูกทิ้งระเบิดพังไปนานแล้ว"

            เมื่อได้ฟังจึงเกิดความสงสัย โตขึ้น เริ่มค้นคว้าพบข้อมูลที่น่าสนใจ ผมจึงขออนุญาตินำข้อมูลที่ได้มานี้ แชร์เรื่องราวความเป็นมา ตั้งแต่การสร้างวัด จนถึงการหายไปของวัดพระยาไกรให้ทุกท่านได้ทราบ ผิดพลาดประการใด ทีมผู้จัดทำขออภัยมา  ณ  โอกาสนี้